Yara Digital Products

Möt Atfarm: Yaras app
för precisionsgödsling
Läs mer om webb- och mobilappen som är framtagna utifrån Yaras ambition att underlätta för lantbrukare att producera mat på ett hållbarare sätt.

Precision är ledordetför det digitala jordbruket

AtFarm
123 5
AtFarm

Atfarm underlättar för lantbrukare att utnyttja värdefulla resurser som kvävegödsel på ett effektivare sätt med hjälp av avancerad satellitteknik och vegetationsindex.

AtFarm

Även om precisionsteknologi har använts inom jordbruk under flera decennier skapades Atfarm för att vara så lätt att använda och förstå som möjligt.

AtFarm

Atfarm förenklar och samlar funktioner för varierad spridning, växtnäringsplanering och satellitövervakning i en och samma app.

Digitala lösningar för hela säsongen

AtFarm

Vad tycker Atfarm-användare ?

AtFarm