Yara Digital Products

Lär dig mer om precisionsodling
från din mobiltelefon
Ladda ner Atfarm-appen och lär dig hur enkelt precisionsodling kan vara.

Ta med dig Atfarm överallt

AtFarm
123 5

Du behöver inte en ny spridare för att gödsla med varierad tilldelningsfil

AtFarm

Hur fungerar körläget för gödsling med variabel kvävemängd?

AtFarm

Allt du behöver är din mobiltelefon

Med Atfarms körläge kan du få fördelarna av att gödsla med variabel kvävemängd med den spridare du redan har.

Mobilens GPS-teknik hjälper appen att visa antingen körhastigheten eller givan så att kväve appliceras med precision över hela fältet.

AtFarm

Spridning efter hastighet

Bäst för: Spridare som inte är hastighetsberoende.

Så här fungerar det: Ställ in spridarens flödeshastighet i Atfarm-appen och få vägledning om hur långsamt eller snabbt du ska köra på fältet.

Hastigheten justerar hur mycket gödsel som appliceras i varje del av fältet (ju långsammare du kör, desto mer gödsel och ju snabbare du kör, desto mindre gödsel).

AtFarm

Spridning efter mängd

Bäst för: Spridare som är hastighetsberoende.

Så här fungerar det: När du kör över ditt fält meddelar Atfarm-appen när du ska ändra inställningen för spridaren enligt tilldelningskartan för gödsling med variabel kvävemängd som du använder.

AtFarm