Yara Digital Products


Följ grödans tillväxt
Upptäck områden med stor skördepotential och variation med bara ett klick.

Upptäck problem innan de påverkar din skörd denna säsong

AtFarm
AtFarm

Följ tillväxten för provtagning i fält

Satellitbilder tillsammans med biomasskartor kan hjälpa dig att enkelt analysera utvecklingen och utvärdera nya metoder eller nya produkter som du testar.

AtFarm

Upptäck problem i tid

Satellitbilderna uppdateras var 3:e till 5:e dag så att du kan identifiera potentiella problemområden efter sådd och förbättra grödornas tillväxt.

AtFarm

Kontrollera kvävegödsling

Atfarms biomasskartor hjälper dig att kontrollera effektiviteten av kvävegödsling och upptäcka variationer i alla fält.

Spåra utveckling och problem

Kraftfulla biomasskartor hjälper dig att övervaka grödans status, fältvariation och upptäcka problemområden på ditt fält, var och när som helst.

Yara N-Sensorteknik

Den optimerade kartvyn i Atfarm använder Yara N-Sensor-vegetationsindex för att generera biomasskartor som hjälper dig att förstå dina fält bättre.

Avancerad N-Sensorteknik ger dig insikter om dina grödor

AtFarm

Sentinel-2-satelliter från den europeiska rymdorganisationen

Sentinel-2-bilder med avancerad N-Sensor teknik ger dig insikt i dina grödors och fälts status långt innan du kan upptäcka avvikelser med blotta ögat.

Nya högupplösta bilder läggs till i Atfarm var tredje till femte dag. Du kan även få tillgång till historiska fältbilder och biomasskartor för att spåra trender.

AtFarm

Insikter om utveckling av grödor bortom det mänskliga ögat

N-Sensorns vegetationsindex har utvecklats av Yara agronomer och bygger på 25 års fältförsök.

Atfarms optimerade kartvy skapas med N-Sensor-index och bilder från Sentinel-2-satelliter hjälper dig att följa utvecklingen av dina grödor.

AtFarm

Få information om vad som händer på dina fält oavsett var du befinner dig

Du kan enkelt spåra och följa utvecklingen av grödor under hela säsongen från nästan alla enheter med internetanslutning.

Följ dina fält under hela säsongen

AtFarm

Så här använder du satellitövervakning på din mobila enhet:

AtFarm

Exportguide för terminal